Stowarzyszenie SIMS zgłosiło uwagi w ramach konsultacji publicznych projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym z dnia 6 czerwca 2016 r.

 

POBIERZ DOKUMENT