W dniach 19 i 20 września br. odbyła się 4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the Strategic Way. Stowarzyszenie SIMS uczestniczyło w warsztatach oraz wystąpieniach poświęconych Open Innovation, internacjonalizacji oraz strategii działania międzynarodowych klastrów. 

Więcej informacji: https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2016