Stowarzyszenie SIMS wzięło udział w spotkaniu z Panem prof. dr hab. Siergiejem Ikovenko – guru metody TRIZ do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. 

Więcej informacji: http://techbrainers.com/timeline_tbr/metoda-triz/