Stowarzyszenie SIMS rozpoczyna współpracę z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki [http://www.pptf.pl].

Pierwszym wspólnym działaniem Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki i Stowarzyszenia SIMS są warsztaty poświęcone możliwościom wykorzystywania przez firmy aparatury badawczej i technologicznej będącej w dyspozycji jednostek naukowych, organizowane w ramach Akademii Fotoniki PPTF.  

Warsztaty odbędą się 11 stycznia 2018 roku (czwartek) w godzinach 12:00-16:00.
Miejsce spotkania: Politechnika Warszawska, Gmach Wydziału Fizyki (teren główny PW), sala nr 111  

Agenda spotkania:

  1. PPTF – potencjał, cele strategiczne, potrzeby fotoniki
  2. SIMS - misja, wizja, możliwości, mapowanie zasobów: jednostki, aparatura, technologie, eksperci, usługi
  3. Modele udostępniania i finansowania infrastruktury badawczej - ograniczenia i możliwości, panel dyskusyjny i dyskusja otwarta
  4. Targowisko zasobów - niezarządzana przerwa kateringowa z możliwością dzielenia się wiedzą o dostępnej lub potrzebnej aparaturze
  5. Brain storming – modele współpracy, działania, finansowanie, zarządzana dyskusja

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Jeżeli uważacie Państwo, że kontakt z SIMS może pomóc w prowadzaniu Państwa działalności zapraszamy do kontaktu poprzez formularz: http://www.sims.org.pl/index.php/39