Serdecznie zaproszamy do wzięcia udziału w konferencji PV Horizons 2020+, organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Politechnikę Częstochowską oraz Politechnikę Warszawską, reprezentowaną przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Platformę Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej. Partnerem wydarzenia jest stowarzyszenie SIMS – Science Infrastructure Management Society.

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach cyklicznej konferencji Forum Dialogu Nauka Przemysł. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16–17 października 2018 r. w Warszawie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Tematem przewodnim konferencji PV Horizons 2020+ będzie współpraca przemysłu z nauką – stan obecny, problemy, możliwości i perspektywy. Obszar tematyczny konferencji pokrywa zagadnienia technologii, projektowania, montażu, bezpiecznej eksploatacji i monitorowania elementów i systemów PV. Zaproszonymi prelegentami oraz uczestnikami konferencji są zarówno przedstawiciele sektora naukowego jak i biznesowego, działający w obszarze szeroko rozumianej fotowoltaiki. Naszą ambicją jest skoncentrowanie konferencji na aspektach praktycznych i zdefiniowanie forum do efektywnej wymiany idei i pomysłów pomiędzy nauką i przemysłem.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa!

Prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie http://pvhorizon.pl/