Koordynatorzy:

  • Ryszard Piramidowicz
  • Katarzyna Wszoła

 

Głównym celem GR2 jest zebranie i/lub zweryfikowanie danych o eksperckich kompetencjach poszczególnych członków Stowarzyszenia, a w konsekwencji przygotowanie bazy ekspertów SIMS pozwalającej na szybkie odszukanie i kontakt z ekspertem o poszukiwanej kompetencji. Baza ekspertów SIMS (SIMS experts database) jest w zamyśle pierwszym komponentem i zalążkiem planowanej do przygotowania i wdrożenia w 2017 roku platformy brokerskiej (Broker SIMS) ułatwiającej przedsiębiorcom i naukowcom natychmiastowy dostęp do poszukiwanych zasobów infrastrukturalnych i kompetencyjnych będących w dyspozycji krajowych centrów badawczych. 

Zakres prac zaplanowanych do zrealizowania w ramach GR2 obejmuje następujące działania:

  1. Inwentaryzacja zasobów osobowych dostępnych w ramach stowarzyszenia SIMS – kompetencji naukowo-badawczych, pozycji naukowej/administracyjnej, dysponowanych zasobów infrastruktury badawczej, lokalizacji geograficznej, danych kontaktowych;
  2. Przygotowanie koncepcji informatycznej systemu bazodanowego;
  3. Przygotowanie koncepcji organizacyjnej i prawnej funkcjonowania (i udostępniania) zasobów bazy;
  4. Przygotowanie i zaimplementowanie testowej wersji bazy, przygotowanej do udostępniania internetowego (w dostępie off-line), testy bazy;
  5. Udostępnienie i testowanie wersji on-line (dostęp za pośrednictwem interfejsu sieciowego przez stronę http://www.sims.org);
  6. Ciągła rozbudowa i uzupełnianie danych dostępnych w systemie;

 

Zapraszamy do współpracy!