Koordynatorzy:

 • Katarzyna Wszoła
 • Ewelina Zabost
 • Bartłomiej  Dessoulavy-Śliwinski

 

Grupa ma za zadanie podejmowanie wszelkich działań na rzecz transferu wiedzy i technologii między nauką a biznesem. Taki transfer wiąże się z odpowiednim, obopólnie korzystnym wykorzystaniem wyników badań naukowych, patentów, know-how oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej w procesach biznesowych lub produkcyjnych. Ze względu na różne modele operacyjne oraz wyzwania prawno-administracyjne tego złożonego działania, wymagana jest kompleksowa analiza i wypracowanie metod skutecznej działalności w tym zakresie, z wykorzystaniem doświadczeń krajowych a także dobrych praktyk stosowanych w innych krajach.  

Obszar działań grupy 3 obejmuje m.in.: 

 1. Wskazanie oraz rozwój form i narzędzi wspierania transferu (w tym np. przygotowanie metodologii wyceny pracy urządzeń / wyceny usług). 
 2. Prezentację i analizę przykładów transferu nauka-biznes (dobre praktyki, porażki biznesowe oraz success stories).
 3. Mapowanie wyzwań napotykanych we współpracy przedsiębiorców z naukowcami.
 4. Współdziałanie z jednostkami finansującymi typu: NCBR, PARP. 
 5. Kontakt i współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się transferem wiedzy (stowarzyszenia, fundacje, akceleratory, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, spółki celowe itp.). 
 6. Scouting technologiczny – wsparcie w identyfikacji innowacyjnych rozwiązań. 
 7. Budowa relacji Stowarzyszenia SIMS z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami biznesowymi.
 8. Wspomaganie współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

Zapraszamy do współpracy!