Koordynatorzy:

 • Wiesław Jędrzejczak
 • Krzysztof Anders
 • Ewelina Zabost

 

Grupa robocza GR4 odpowiedzialna jest za promocję Stowarzyszenia SIMS oraz szeroko rozumiane upowszechnianie działań podejmowanych przez Stowarzyszenie SIMS. 

Zakres prac zaplanowanych do zrealizowania obejmuje m.in.:

 1. Rozwój i utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia, w tym publikowanie aktualności dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Promocja Stowarzyszenia w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Linkedin).
 3. Przygotowanie fotorelacji z wydarzeń, obróbka graficzna zdjęć.
 4. Przygotowanie materiałów promocyjnych Stowarzyszenia (wizytówki, ulotki, papier firmowy itp.), przygotowanie i końcowa korekta graficzna oraz formatowanie dokumentów opracowywanych przez Stowarzyszenie.
 5. Nawiązywanie współpracy z prasą branżową oraz czasopismami biznesowymi.
 6. Ciągłe monitorowanie działań podejmowanych przez organy rządowe oraz instytucje finansujące działania naukowo-badawcze oraz rozwojowe.
 7. Przygotowanie i dystrybucja newslettera z aktualnościami Stowarzyszenia SIMS.
 8. Inicjowanie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, centrami transferu technologii, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze szeroko rozumianego zarządzania infrastrukturą badawczą.