Koordynatorzy:

  • Bartłomiej Dessoulavy-Śliwinski
  • Ryszard Piramidowicz
  • Łukasz Szczuciński

 

Grupa ma za zadanie monitorowanie propozycji aktów prawnych i projektów regulacyjnych oraz inicjowanie odpowiednich działań Stowarzyszenia SIMS w procesach oceny skutków regulacji, w tym poprzez udział w konsultacjach publicznych oraz opiniowanie aktów prawnych i projektów regulacyjnych. Dodatkowo, zadaniem grupy jest wypracowywanie oficjalnego stanowiska Stowarzyszenia w sprawach merytorycznych oraz promowanie najlepszych praktyk w sprawach związanych z zarządzaniem infrastrukturą badawczą poprzez działania o charakterze doradczym, tworzenie oraz udostępnianie projektów dokumentów, procedur i metod. W ramach działalności przewiduje się również przeprowadzanie analiz kosztów i korzyści dla przedsięwzięć związanych z IB.