Lata 2007-2013, dzięki funduszom europejskim, a przede wszystkim dzięki doskonałym pomysłom na ich wykorzystanie, przyczyniły się do znakomitego rozwoju polskich jednostek badawczych. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, polskie instytucje naukowe wybudowały lub stworzyły nowoczesną infrastrukturę na światowym poziomie, przeznaczając na ten cel blisko 5 mld złotych. 

Beneficjenci POIG, którzy odnieśli tak znamienity sukces, stoją teraz przed wyzwaniem utrzymania trwałości swoich projektów, a tym samym zapewnienia najwyższej jakości zarządzania infrastrukturą badawczą.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprosiło pracowników z wybranych polskich innowacyjnych uczelni oraz instytutów prowadzących badania naukowe, do wzięcia udziału w projekcie systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG (angielski akronim SIMS). W ramach projektu, 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich organizacjach, wyjechało na około miesięczne staże zagraniczne obejmujące pobyt:

  • na renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą badawczą,
  • w wysoce wyspecjalizowanym instytucie badawczym,
  • w światowej sławy firmie o profilu High Technology.

Ponadto, stażyści oraz 60 osób dodatkowo wspierających projekty badawcze w zakresie finansów, prawa i zarządzania, wzięło udział w szkoleniach organizowanych w kraju i dostosowanych do szczegółowych potrzeb polskich uczelni i instytutów.