Ryszard Piramidowicz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Ryszard Piramidowicz (dr hab. inż.), profesor w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki (IMiO), Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska; specjalizacja – optoelektronika, > 15 lat doświadczenia w zakresie spektroskopii optycznej, techniki laserowej, techniki światłowodowej, fotoniki scalonej, telekomunikacji optycznej i fotowoltaiki; > 9 lat pracy w sekcji R&D Telekomunikacji Polskiej S.A. (obecnie Orange Labs);

 • zastępca dyrektora ds. naukowych IMiO PW, odpowiedzialny za działalność naukową i wdrożenia oraz organizację współpracy z przedsiębiorcami (głównie z sektora MŚP),
 • w latach 2009-2015 kierownik/koordynator projektów inwestycyjnych POIG o łącznej wartości > 100 mln PLN, kierownik/główny wykonawca >20 projektów badawczo-rozwojowych i naukowych (krajowych i międzynarodowych) w zakresie optoelektroniki i fotoniki,
 • ekspert-wolontariusz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, odpowiedzialny za opracowanie koncepcji części laboratoriów fotonicznych CEZAMAT - fotonika scalona i światłowodowa, fotowoltaika, reprezentant CEZAMAT PW w grupie 18 KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje),
 • przedstawiciel Politechniki Warszawskiej w Komitecie Technicznym nr 282 ds. Technik Światłowodowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • koordynator Platformy Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia SIMS (Science Infrastructure Management Society).

 


Jolanta Baranowska
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

 

Jolanta Baranowska (prof. dr hab. inż.), dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej oraz kierownik Zakładu Metaloznawstwa i Odlewnictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zainteresowania naukowe: technologie powłokowe i obróbki powierzchniowej oraz problematyka zużycia eksploatacyjnego materiałów.

Ukończone studia Master en Génie des Systèmes Industriels (w m.in. École Polytechnique Paris, École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, Université catholique de Louvain) - dyplom w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, oraz szereg kursów z zakresu zarządzania jakością i współpracy z biznesem w tym uczestnik programu SIMS – Wsparcie Zarządzania Infrastrukturą badawczą – Fraunhofer MOEZ i IZI w Lipsku, Instytut Max Plancka w Dreźnie, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, IBM w Warszawie oraz w USA.

Stypendystka program stypendialnego Marii Curie oraz stypendium Wasilewskiego. Ekspert Komisji Europejskiej.

Koordynator projektów inwestycyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego WKP oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Koordynator/kierownik ponad 20 projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych (krajowych i międzynarodowych) w zakresie inżynierii powierzchni i biomateriałów.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia SIMS (Science Infrastructure Management Society).

 


Katarzyna Wszoła
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Katarzyna Wszoła, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Management and Finance, kierunek badań Zarządzanie Infrastrukturą Badawczą.

 

 • Business Development Manager w firmie doradczej Euro-Funding Advisory Group, zajmuje się wspieraniem firm w zarządzaniu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz pozyskiwaniu funduszy na innowacje w Europie.
 • Scouting Technologiczny Fraunhofer MOEZ, identyfikacja i ocena firm zainteresowanych internacjonalizacją i współpracą z Fraunhoferem.
 • Właściciel firmy Project Management Center da Vinci zajmującej się tłumaczeniami oraz prowadzeniem spotkań biznesowych w języki angielskim i francuskim.
 • Uczestnik Programu Mentoringowego Mentors4Starters, Global Shapers – World Economic Forum.
 • Członek Komisji ds. Współpracy Międzyuczelnianej Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej.
 • Absolwentka Programu TransFormation.doc (Uniwersytet w Lund, Szwecja oraz Ideon Science Park, MINC Incubator, Medicon Village) zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego.
 • Stypendystka Global Summit of Women.
 • W latach 2013-2015 koordynator współpracy międzynarodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej m.in. w ramach Center for International Legal Studies (Salzburg Global Seminars) oraz koordynator Programu ERASMUS LLP i ERASMUS+.
 • W latach Realizacja projektu w ramach Inkubatora Innowacyjności Politechniki Lubelskiej oraz współpraca z Brokerem Innowacji.
 • W latach 2015-2016 International Project Manager, Public Relation and Marketing Support w GeniCore.

 

 
Ewelina Zabost
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

 

Ewelina Zabost, doktor nauk chemicznych, specjalizacja: chemia analityczna i nieorganiczna

5 lat doświadczenia zawodowego w chemii analitycznej, inżynierii materiałowej, biofizyce i biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność badawcza oraz naukowa realizowana w dziedzinie nanotechnologii, inżynierii materiałowej oraz polimerowej: związana z tworzeniem biosensorów oraz biomateriałów użytecznych w kontrolowanym podawaniu leków oraz inżynierii tkankowej. Rozwija zagadnienia związane z rozwojem techniki spektroelektrochemicznej, czyli metodologii łączenia detekcji elektrochemicznej oraz optycznej do zaawansowanych zastosowań nowych sensorów w detekcji oraz analizie. Realizator, lider oraz pomysłodawca ponad 10 projektów badawczych i rozwojowych związanych z zainteresowaniami naukowymi. Zdobywczyni 3 międzynarodowych nagród: 2 złotych, 1 srebrnej oraz tytułu „Rising Star” od Taiwan Prominent Inventor League za zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań nowych materiałów użytecznych w inżynierii tkankowej oraz jako nośniki leków (targi IENA, ARCA).

Finance & Innovation Manager (TechBrainers), ekspert oraz konsultant z 10-letnim doświadczeniem zakresie rozwoju obszarów High-Tech w R&D przedsiębiorstw, doradztwa B+R dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także realizacji innowacyjnych projektów B+R w przedsiębiorstwach. Uczestniczyła w przygotowaniu ponad 10 wniosków B+R dla firm oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych Doświadczenie w zakresie wycen ekonomicznych i finansowych dla określenia potencjału oraz tworzenia ścieżek komercjalizacji nowych technologii. W ramach audytu przygotowała i doprowadziła do wprowadzenia międzynarodowej certyfikacji Silver Label (Silver Label of the European Cluster Excellence Initiative ECEI) w Mazowieckim Klastrze Chemicznym. Był to trzeci klaster w branży chemicznej w Europie posiadający ten prestiżowy znak jakości. Ma doświadczenie we wdrażaniu w firmach systemu zarządzania ISO 9001. 

Swoje umiejętności z zakresu B+R rozwijała w takich ośrodkach jak: NASA Ames Research Centre, Fraunhoffer MOEZ i IZI w Lipsku, IBM w Polsce oraz USA, Universitat Technishe Dresden, Max Planck Institute Lipsk, Stanford University.

Intensywnie wspiera rozwój młodych talentów (m.in. opiekunka sukcesu Joanny Jurek – wiele nagród, 25 miejsce na liście European Innovation Leaders Ranking New Europe 100) oraz programów kształcenia (design thinking, enterpreneurship) w dotychczasowej współpracy z kilkoma fundacjami (Fundacja Zaawansowanych Technologii, Fundacja im. L. Pagi, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci). 

Wiceprezes Stowarzyszenia SIMS (Science Infrastructure Management Society).

 


Wiesław Jędrzejczak

Członek Zarządu Stowarzyszenia

 

Wiesław Jędrzejczak stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim z fizyki, a doktora habilitowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z nauk o zdrowiu. Obecnie pracuje w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Zainteresowania naukowe to analiza sygnałów biomedycznych, metody analizy czasowo-częstotliwościowej, emisje otoakustyczne, słuchowe potencjały wywołane. Jest członkiem zarządu International Evoked Response Audiometry Study Group, oraz zastępcą redaktora naczelnego Journal of Hearing Science.

 


Tomasz Kurzynowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Tomasz Kurzynowski (dr inż.) od ponad 5 lat pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechanicznym, Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji. W ramach Katedry prowadzi laboratorium mikrometalurgii laserowej i elektronowej oraz badań materiałowych i wytrzymałościowych a także 10-cio osobowy zespół badawczy. Jego zainteresowania naukowe ściśle związane są z laserowymi i elektronowymi technologiami do przetwarzania proszków metali, co umożliwia uzyskiwanie nowych materiałów i ich właściwości poprzez odpowiednie dobranie parametrów procesowych.

Jest inicjatorem, pomysłodawcą i koordynatorem projektów badawczych i infrastrukturalnych. Dotychczas współuczestniczył w przygotowaniu ponad 30 wniosków, z których połowa została finansowana. Był lub jest aktualnie kierownikiem, koordynatorem lub głównym wykonawcą ponad 30 projektów badawczych. Odbył szkolenia z komercjalizacji wyników prac badawczych oraz z zarządzania badaniami i infrastrukturą badawczą (Studia Podyplomowe na SGH, uczestnik TOP500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, oraz SIMS – Wsparcie Zarządzania Infrastrukturą badawczą – Fraunhofer MOEZ i IZI w Lipsku, Instytut Max Plancka w Dreźnie, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, IBM w Warszawie oraz w USA). 

 

Grzegorz Mańko
Członek Zarządu Stowarzyszenia - Sekretarz